E-TİCARET

Yeni küresel düzende yüksek katma değer yaratabilmek uzmanlaşma, yeni teknolojilerden yararlanma, yenilikçilik kapasitesini geliştirme gibi faktörlere bağımlı hale gelmektedir. Bir ekonominin büyüme kapasitesinin arttırılması kendini geliştirebilen, rekabet gücünü sürekli artırabilen firmaların sayısına bağlıdır. Ayrıca insan kaynağının sürekli olarak geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, yenilikçiliğe odaklanılması kişi başına milli geliri artırmanın yolu olarak öne çıkmaktadır.

Pazar geliştirmede internet ve sosyal medya da kullanımı giderek artan araçlardır. E-ticaret siteleri günümüzde çok geniş bir yelpazedeki ürünlerin satışı için kullanılmaktadır. İscehisar’da araştırma kapsamındaki mermercilerin büyük bir bölümü E-Ticaret yapmadıklarını, bunun için gerek altyapılarının gerekse nitelikli işgücünün olmadığını belirtmişlerdir. E-Ticaret ve sosyal medya dünya üzerinde firmaların vazgeçilmezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu sebeple; firmaların üye olup, işletmelerini tanıtabileceği, ürettikleri ürünlerini pazarlayabileceği ve uluslararası pazara açılacağı bir e-ticaret altyapısı hizmete sunulacaktır.

 

http://www.naturalistone.net/