Mermer Akademisi

Mermer Akademisi,mermer sektöründe ürün kalitesinin geliştirilmesi, katma değerin yükseltilmesi, sektördeki yeni teknolojilerin kullanımının ve tasarıma dayalı ürünlerin üretiminin yaygınlaşması ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının artırılmasını desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Mermer Akademisi, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2014 yılında ön fizibilitesi yaptırılarak, 2017 yılında kesin kabul alan “Mermer Sektöründe Katma Değerin ve İhracatın Artırılması” konulu güdümlü projenin bir çıktısıdır. Proje 30 ay Kalkınma Ajansı desteği ve gözetiminde faaliyetlerini sürdürecek ve süre bitiminde İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bir işletmesi (birimi) olarak faaliyetlerine devam edecektir. Akademinin stratejik planı kurumun varlığının ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından bir yol haritası niteliğindedir.

Mermer Akademisinin Statüsü ve Yönetim Yapısı

Mermer Akademisi’nin hukuki yapısı 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Müteşebbis Heyet/Genel Kurulun Görev ve Yetkileri başlıklı 23. Maddesinin 1. Fıkrasının I ve İ bendleri kapsamında şekillenecektir. Bu kapsamda İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti karar alıcı, Yönetim Kurulu yürütme organı, İMİOSB Müdürlüğü ise icra organı olarak Mermer Akademisi’nin faaliyetlerinden sorumludur.

Fiziksel Altyapı

Mermer Akademisi 1797 m² kapalı alana sahiptir. Bu alanda atölyeler, derslikler, bilgisayar laboratuvarları, Ar-Ge/tasarım ofisi ve kuluçka ofisi gibi hizmet sunum alanları bulunmaktadır.

Teknolojik Kaynaklar

Mermer Akademisi eğitim ve üretim faaliyetleri için gerekli teknoloji ve araç-gerece sahiptir. Özellikle tasarıma dayalı üretim için gerekli olan bilgisayarlar, tasarım programları ve üretim için gerekli ileri teknolojiye dayalı makinelere sahiptir

Faaliyetler ve Projeler

Mermer Akademisi sektörde halen çalışan ve çalışma olasılığı olanlar için eğitim programları düzenler, sektördeki firmalar için kalite geliştirme, markalaşma ve yeni pazar bulma süreçlerinde eğitim ve danışmanlık verir, sektörde tasarıma dayalı üretim için hem tasarım ve üretim desteği sağlar, sektörde örnek model olmaya yönelik faaliyetler yürütür, üniversite-sanayi iş birliği için kolaylaştırıcı bir mekanizma olarak tasarlanmıştır.