Misyon & Vizyon

Misyon

Mermer sektöründe girdilerin,ürünlerin,iş gücünün,teknolojinin,süreçlerin ve yönetiminin kalitesinin geliştirilmesini destekleyerek katma değerin,ihracatın ve sürdürülebilirliğin arttırılmasıdır

 

Vizyon

Beş yıl içinde;eğitim,kalite geliştirme,markalaşma ve üretim desteği sağlayarak önce İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların verimlilik,kalite,yenilik ve tasarım odaklı bir kümelenme modeli oluşturmaktır