GARANTİ MARKASI

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin sahibi olduğu, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer” projesi; Afyonkarahisar’da uygulanmakta olup, orta-düşük teknolojili bir sektör olan mermer sektöründe yeni ürünler geliştirmek, ara ve uç ürünler üreterek ve pazarlama olanaklarını geliştirmek suretiyle üretilen katma değeri arttırmaktır.

Proje Kapsamında kurulan Mermer Akademisi bünyesinde geliştirilecek standartlar doğrusunda bir “Marka” ortaya çıkarılacaktır. Bu Marka, proje kapsamında ulaşmak istediğimiz hedeflere giden yolda büyük öneme sahiptir. Bilindiği üzerinde günümüzde Marka ürünün önüne geçmiş, özellikle uluslararası pazarda markalar üründen çok daha önemli konuma gelmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesinden alanında uzman akademisyenlerden oluşan kurduğumuz Marka ekibi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda bir Marka oluşturulacak ve bu markayı kullanan tüm üreticiler belirlenmiş olan standart ve kalitede ürün üretecektir. Bu standardizasyon çalışması kaliteyi ve verimi arttırarak sektörümüze uluslararası pazarda tanınırlık sağlamayı hedeflemektedir.

Marka ve standardizasyon çalışmaları yürütülürken, doğal taş türleri ve bu türlerin hangi zeminlerde hangi amaçlar için kullanılabilecekleri ile ilgili bilimsel araştırmalar tamamlandıktan sonra, bu araştırmanın sonuçları markanın standardizasyon çalışmasına entegre edilerek markayı kullanmak isteyen sektör temsilcilerinin, üretim tesislerini bu çalışmada belirlenen standartlara uyumlu hale getirmeleri sonucunda markayı kullanım hakları doğacaktır.,

Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer Projesi” kapsamında mermer sektörü için oluşturulacak olan Garanti Markası, bu markayı kullanma yetkisine sahip işletmeler tarafından üretilen mallar veya sunulan hizmetlerin belli ortak özelliklerini, kaynağını, kalitesini, bu amaçla kullanılan materyal veya teknikleri ve üretim, satış veya sunulma yöntemleri gibi önemli ayırıcı ortak özelliklerini garanti etmek amacıyla kullanılacaktır. Bu kapsamda garanti markasının alt yapısının oluşturulması, tescili için Türk Patent ve Mark Kurumuna müracaat işlemlerinin yapılması ve belgenin alınması sağlanacaktır