Çevre Politikamız

MERMER AKADEMİSİ olarak;

     Faaliyetlerimizin her aşamasında çevre bilincini geliştirecek bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımızı ve sürekli iyileştirmek için gerekli çalışmaları yapacağımızı,  

  Çevreyi korumak ve muhafaza etmek için, ulusal ve uluslararası mevzuat ve diğer uygunluk yükümlülükleri doğrultusunda çevresel etkileri en aza indirmeyi

   Yeterli kaynaklar sağlayarak ve hizmetlerimizde uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının ve kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını,

   Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için çalışanların eğitim ve uygulamalara etkin katılımını sağlayarak dinamik bir çevre yönetim sistemi uygulamasına öncelik vermeyi,

 

  Akademimizin ana ilkeleri olarak belirleyeceğimizi taahhüt ederiz.