Proje Özeti

ZAFER KALKINMA AJANSI 2017 YILI GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 

Proje Adı

Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer

Proje Konusu

Projenin konusu orta-düşük teknolojili bir sektör olarak tanımlanan mermer sektöründe Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile yeni ürünler geliştirmek, ara ve uç ürünler üretmek, sektörün eğitim ihtiyacını karşılamak ve pazarlama olanaklarını geliştirmek suretiyle üretilen katma değeri artırmaktır.

Proje kapsamında İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisine “Mermer Akademisi” olarak adlandırılan bir merkez kurulacak olup bu birimin temel fonksiyonları aşağıdaki şekilde olacaktır:

a) Firmalara mermer çıkarma, işleme ve üretim süreçlerinde verimliliği arttırmaya ilişkin danışmanlık sağlanması

b) Firmalar arasında kalite güvence ve sertifikasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla danışmanlık sağlanması

c) Firmalar ve üniversite arasında karşılıklı bilgi ve teknoloji transferinin sağlanmasına yönelik danışmanlık verilmesi

d) Sektörel bir marka oluşturulması, söz konusu markanın yaygınlaştırılması ve tanıtımının yapılması

e) Firmaların ara ve uç ürünlerinin akreditasyon süreçlerinin üniversite işbirliğinde yürütülmesi

f) Firmaların mevcut elemanlarının becerilerinin arttırılması amacıyla uygulamalı mesleki ve teknik eğitim verilmesi

g) Firmalara uç ürünlerin geliştirilmesi aşamasında tasarım hizmeti sunulması

h) Geliştirilecek ortak veritabanı ve satış portalı üzerinden ve istihdam edilecek satış elemanları aracılığıyla firmalara pazarlama desteği sağlanması

Proje Yürütücüsü

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Proje Ortakları

Proje Ortakları

- Afyonkarahisar İl Özel İdaresi

- Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği

- İscehisar Belediye Başkanlığı

- Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Proje İştirakçileri

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

Toplam Maliyet

6.600.000 TL (Altı Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirası)

Ajans Katkı Payı

4.950.000 TL (Dört Milyon Dokuz Yüz Elli Bin Türk Lirası), %75

Proje Yürütücüsü ve Ortaklarının Katkı Payı

1.650.000 TL (Bir Milyon Altı Yüz Elli Bin Türk Lirası), %25

Proje Uygulama
Süresi

30 (Otuz) Ay

Proje Başlangıcı

30/07/2018